Persoonsgegevens

burgerservicenummer en door u of uw (tand)arts verstrekte medische gegevens uit de volgende bron(nen) verkregen:

Medische gegevens en burgerservicenummers worden verkregen van tandarts, ziekenhuis, arts en

soms van u.

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres worden verstrekt door u, uw tandarts,

ziekenhuis, arts of andere behandelaar.

De bronnen die daarvoor zijn gebruikt zijn de contactformulieren op onze websites of de dossiers van uw tandarts, ziekenhuis, arts of andere behandelaar.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door R. van der Wal worden bewaard minimaal voor de duur van

20 jaar en maximaal totdat u aangeeft niet meer van onze diensten gebruik te willen maken.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de

persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking

van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht R. van der Wal te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan ons

heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen.

 Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door R. van der Wal Tandtechniek,

neem dan contact op met Robert van der Wal via onderstaande contactgegevens. U heeft tevens het recht om een klacht

in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Contactgegevens

Meer informatie over de bovenstaande door R. van der Wal Tandtechniek getroffen waarborgen, voor een

kopie van de getroffen maatregelen, voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen van uw

persoonsgegevens door R. van der Wal kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Ook een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering van uw gegevens. dan wel

beperking en bezwaar kunt u schriftelijk per post indienen. Hierbij kunnen wij om uw identificatie vragen.

van der Wal Tandtechniek

De Blokhut 4

4771 RV Langeweg

Dank voor uw aandacht.

Robert van der Wal

cosmetic