Privacy overeenkomst

van der Wal Tandtechniek Privacy Overeenkomst

 

Doeleinden verwerking

van der Wal Tandtechniek gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om:

 

  • uw gebitsprothese perfect te maken en tijdens dit proces er voor te zorgen dat we u als klant kunnen bereiken.
  • te voorkomen dat de gebitsprothese bij de verkeerde personen terecht komt.
  • gebitsprotheses bij u worden geplaatst op grond van de juiste gezondheidsgegevens.
  • gegevens uit te wisselen met u behandelaar (tandarts, ziekenhuis e.d.)
  • samen met u na te gaan waar wij ons werk kunnen verbeteren en voor het bieden van noodzakelijke nazorg of controles.

 

N.B. Wij gebruiken u gegevens niet voor het maken van een persoonsprofiel of met een ander doel

dan u kwalitatief goede (na)zorg te kunnen blijven bieden.

 

 

Wettelijke grondslag verwerking

 

van der Wal verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 

Toestemming van u als de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht omü

de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van eenü

overeenkomst of afspraak die u heeft gemaakt met uw behandelaar (tandarts, ziekenhuis) of direct met ons.—

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van eenü

wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg

en de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst

 

 Verstrekking persoonsgegevens door u als klant

 

Voor een correcte keuze van materialen voor de vorm de prothese is het noodzakelijk dat u en uw

tandarts juiste gegevens verstrekt over mogelijke allergieën en eerdere aanpassingen aan uw kaken.

van der Wal Tandtechniek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit

onjuiste verstrekking of het ontbreken van deze gegevens.

 

 Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

 

van der Wal heeft naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, burgerservicenummer en door u of uw (tand)arts verstrekte medische gegevens uit de volgende

cosmetic